Kusuri Acriflavine 1 Oplossing anti bacterieel 1L

Kusuri Acriflavine is een koi medicijn dat wordt gebruikt tegen schimmel infecties, sommige protozoën, externe bacteriële infecties. Kusuri Acriflavine verlaagt tevens de bacterie druk in de vijver en wordt ook gebruikt ter vermindering van kleine virale infecties. Kan in combinatie met zout worden gebruikt.

Dosering: 22ml per 1000 liter water. Lees eerst aandachtig bijsluiter voor gebruik!

Waarschuwingen

  • Niet inslikken.
  • Bewaren in originele verpakking.
  • Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren.
  • Koel en donker bewaren.
  • Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik.
  • Is irriterend voor huid en ogen.
  • In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.
  • Bij contact met de ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen. R: 45-46-36/37/38 S: 45-26-36/37/39-22.

€ 39.81

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Kusuri
Product
 

Main Menu

Main Menu