Velda pH Min 500 Ml Voor 5.000 Liter Water

pH Min helpt bij de groei van zuurstofplanten. De pH-waarde is een belangrijke peiler in het vijvermilieu. De waarde wordt mede bepaald door de hoeveelheid koolzuur (CO2) in het water. Bevat het water voldoende koolzuur, dan is er sprake van een relatief lage pH (7 tot 8). Bij weinig of geen koolzuur kan de pH waarden bereiken van pH 9 tot pH 10. Een ideale pH-waarde voor de tuinvijver ligt tussen pH 7 en pH 8. Bij deze waarde bevat het water voldoende CO2 en zal er sprake zijn van een optimale groei van de waterplanten.

Relatief hoge pH-waarden (pH 8,5 en meer) duiden doorgaans op CO2-gebrek in het vijverwater. Zeker wanneer de carbonaathardheid (KH-waarde) laag is. Onder deze omstandigheden is er sprake van groeistagnatie bij de zuurstofplanten (waterpest, hoornblad etc.) en zal er een uitbundige groei zijn van algen (groen water of draadalgen). Om op lange termijn de pH-waarde te verlagen, dient u maatregelen te nemen in de biologische sfeer. Daarbij gaat het erom dat u de ontwikkeling van de micro-organismen stimuleert. Zorg ervoor dat 80% van het bodemoppervlak bedekt is met Vijversubstraat en meng hier een dosis Bacterial door. Verder is het verstandig om een aantal drijfplanten aan te brengen. Om op korte termijn de pH-waarde te verlagen kan pH Min van Velda worden gebruikt. Het product werkt zeer direct en wordt eenvoudig aan het water toegevoegd.

250 ml Velda pH Min is geschikt voor 2.500 liter vijverwater.

€ 11.65

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Velda
Product
 

Velda pH Min 250 Ml Voor 2.500 Liter Water

pH Min helpt bij de groei van zuurstofplanten. De pH-waarde is een belangrijke peiler in het vijvermilieu. De waarde wordt mede bepaald door de hoeveelheid koolzuur (CO2) in het water. Bevat het water voldoende koolzuur, dan is er sprake van een relatief lage pH (7 tot 8). Bij weinig of geen koolzuur kan de pH waarden bereiken van pH 9 tot pH 10. Een ideale pH-waarde voor de tuinvijver ligt tussen pH 7 en pH 8. Bij deze waarde bevat het water voldoende CO2 en zal er sprake zijn van een optimale groei van de waterplanten.

Relatief hoge pH-waarden (pH 8,5 en meer) duiden doorgaans op CO2-gebrek in het vijverwater. Zeker wanneer de carbonaathardheid (KH-waarde) laag is. Onder deze omstandigheden is er sprake van groeistagnatie bij de zuurstofplanten (waterpest, hoornblad etc.) en zal er een uitbundige groei zijn van algen (groen water of draadalgen). Om op lange termijn de pH-waarde te verlagen, dient u maatregelen te nemen in de biologische sfeer. Daarbij gaat het erom dat u de ontwikkeling van de micro-organismen stimuleert. Zorg ervoor dat 80% van het bodemoppervlak bedekt is met Vijversubstraat en meng hier een dosis Bacterial door. Verder is het verstandig om een aantal drijfplanten aan te brengen. Om op korte termijn de pH-waarde te verlagen kan pH Min van Velda worden gebruikt. Het product werkt zeer direct en wordt eenvoudig aan het water toegevoegd.

250 ml Velda pH Min is geschikt voor 2.500 liter vijverwater.

€ 6.30

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Velda
Product
 

Microbe Lift pH Decreaser (PH) 1 ltr

Microbe-Lift pH Decreaser is samengesteld met gedemineraliseerd water. Het bevat 2 pH verlagers voor een zachte aanpak, 3 elektrolyten om de osmotische balans te behouden, een slijmlaag ingrediënt voor huidbescherming en stressvermindering van vijvervissen en een cheleermiddel voor de waterkwaliteit. Microbe-Lift pH Decreaser verlaagt het pH gehalte op een veilige manier. Het is niet schadelijk voor het vijverleven. Het kan het water tijdelijk troebel maken, afhankelijk van de waterkwaliteit.

Gebruik

 • Test de pH waarde van uw vijver.
 • Gebruik pH Decreaser wanneer de pH hoger is dan 8.
 • Denk eraan dat de pH waarde 's ochtends het laagst is en 's avonds het hoogst en meet daarom altijd op hetzelfde tijdstip.
 • Optimale pH waarde is 7,5.
 • Wanneer er vissen en/of planten in de vijver zijn mag u de pH waarde met niet meer dan 0,5 per 24 uur verlagen omdat dit schadelijk is voor het vijverleven.

Dosering

 • Gebruik 30 ml per 1400 liter vijverwater om de pH waarde met stappen van 0,1 te verlagen.
 • Gebruik pH Decreaser in meerdere stappen en meet de verlaagde pH vóór de volgende dosering. Herhaal indien nodig. V
 • oorbeeld: Wanneer u een vijver heeft van 3000 liter en u wilt de pH van 7,9 naar 7,5 verlagen dan voegt u 240 ml Decreaser toe.
 • Gebruik dit product in meerdere stappen om te grote veranderingen en pH schommelingen te voorkomen.

€ 19.30

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Microbe lift
Product
 

House of Kata White Powder 2 kg

House of Kata White Powder is met afstand de beste en meest natuurlijke waterverbeteraar voor uw vijver! House of Kata White Powder is een zuiver en natuurlijk product dat kleimineralen bevat. Het stimuleert de afbraak van mest en vuil (ook in leidingen) en zorgt ervoor dat zuurstof beter aan het water gebonden blijft. Daarnaast verbetert de slijmhuid en het wit van de koi. Naast al deze voordelen bevordert House of Kata White Powder door de betere bacterie-activiteit de PH-waarde van het vijverwater. Het remt de vorming van draadalg door de verbeterde vuilafbraak en vijverhygiene. 

Gebruik

 1. Plaats de White Powder in een pantykousje en hang het kousje in het filter. Neem hiervoor een plaats waarvan u weet dat de stroming zo minimaal mogelijk is. Elke dag een beetje aan de panty schudden zodat er een wolkje ontstaat.
 2. Of meng White Powder in een emmer met vijverwater en verdeel dit over uw filter.

Dosering

 • Wekelijks 7 gram per 1000 liter vijverwater. 
 • In de winter is de dosering 3,5 gram per 1000 liter vijverwater per week.

€ 23.80

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi House of Kata
Product
 

Microbe Lift pH Increase Plus (PH ) 1 ltr

Microbe-Lift pH Increase Plus is samengesteld met gedemineraliseerd water. Het evat 2 pH verhogers voor een zachte aanpak, 3 elektrolyten om de osmotische balans te behouden, een slijmlaag ingrediënt voor huidbescherming en stressvermindering van vijvervissen en een cheleermiddel voor de waterkwaliteit. Microbe-Lift pH Increase Plus verhoogt het pH gehalte op een veilige manier. Het is niet schadelijk voor vissen en planten. Het kan het water tijdelijk troebel maken, afhankelijk van de waterkwaliteit.

Gebruik

 • Test de pH waarde van uw vijver. Gebruik pH Increase Plus wanneer de pH lager is dan 6,5. Denk eraan dat de pH waarde 's ochtends het laagst is en 's avonds het hoogst en meet daarom altijd op hetzelfde tijdstip. Optimale pH waarde is 7,5.
 • Wanneer er vissen en/of planten in de vijver zijn mag u de pH waarde met niet meer dan 0,5 per 24 uur verhogen omdat dit schadelijk is voor het vijverleven.

Dosering

 • Gebruik 30 ml per 1400 liter vijverwater om de pH waarde met stappen van 0,1 te verhogen.
 • Gebruik pH Increase Plus in meerdere stappen en meet de verhoogde pH vóór de volgende dosering.
 • Herhaal indien nodig.
 • Voorbeeld: Wanneer u een vijver heeft van 3000 liter en u wilt de pH van 7,1 naar 7,5 verhogen dan voegt u 240 ml Increase Plus toe.

€ 19.30

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Microbe lift
Product
 

Pond Support PH 1 ltr

Pond Support PH- verlaagt de PH-waarde (zuurtegraad) van uw vijverwater. Omdat met het verlagen van de PH-waarde ook de KH-waarde (carbonaathardheid) zal dalen, moet de KH-waarde nauwlettend gecontroleerd worden. Wanneer de KH-waarde van uw vijverwater lager ligt dan 2 KH, mag Pond Support PH- niet worden gebruikt. Verhoog in dat geval eerst de KH-waarde met Pond Support KH+.

Dosering/Gebruik

 • 25 cc PH- is geschikt om 500 liter water met 1 PH te verminderen.
 • Afhankelijk daarvan kunt u de benodigde hoeveelheid PH- in een gieter met water oplossen en over het wateroppervlak uitgieten.
 • Zorg ervoor dat u de planten hierbij zo min mogelijk raakt.
 • De waarde van uw vijverwater mag nooit met meer dan 1 PH per etmaal verlaagd worden. 
 • Controleer daarom vóór en na iedere dosering de PH-waarde van uw vijverwater
 • Herhaal de genoemde dosering tot de gewenste pH-waarde verkregen is.

€ 10.99

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Pond Support
Product
 

Kusuri Biobalance PH GH KH Stabilisator 3kg

Kusuri Biobalance helpt de pH, GH en KH waarden te stabiliseren. Tevens bevordert Kusuri Biobalance de werking van nitrificerende en denitrificerende bacteriën en helpt het bij de binding van oplosbaar fosfor, dat een belangrijke oorzaak is van algengroei. Daarnaast wordt ook de spijsvertering van uw vissen verbeterd door Kusuri Biobalance.

Toepassing/informatie

 • Het pH buffervermogen is afhankelijk van de hardheid en de KH, en het kan van enkele dagen tot enkele weken duren vooraleer de pH stabiliseert.
 • Biobalance kan het water vertroebelen en de vijver zal na 8 tot 10 uur beginnen te klaren.
 • Voor KH verhoging: 20 gram Biobalance per m³ verhoogt de KH met ca 1° DH. Voeg dagelijks 5 gram per 1000 liter vijverwater toe tot de gewenste KH bereikt is. Meet de KH regelmatig en herhaal de behandeling indien nodig.
 • Als pH buffer: Voeg om de dag 5 gram per 1000 liter vijverwater toe tot de pH gestabiliseerd is. Herhaal de behandeling telkens u het nodig acht.
 • Doseer Biobalance liefst 's avonds.
 • Biobalance wordt het hele jaar gebruikt en ondersteunt de werking van andere bacterieproducten zoals Microbe-Lift Clean & Clear.

€ 45.07

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Kusuri
Product
 

Kusuri Biobalance PH GH KH Stabilisator 1 kg

Kusuri Biobalance helpt de pH, GH en KH waarden te stabiliseren. Tevens bevordert Kusuri Biobalance de werking van nitrificerende en denitrificerende bacteriën en helpt het bij de binding van oplosbaar fosfor, dat een belangrijke oorzaak is van algengroei. Daarnaast wordt ook de spijsvertering van uw vissen verbeterd door Kusuri Biobalance.

Toepassing/informatie

 • Het pH buffervermogen is afhankelijk van de hardheid en de KH, en het kan van enkele dagen tot enkele weken duren vooraleer de pH stabiliseert.
 • Biobalance kan het water vertroebelen en de vijver zal na 8 tot 10 uur beginnen te klaren.
 • Voor KH verhoging: 20 gram Biobalance per m³ verhoogt de KH met ca 1° DH. Voeg dagelijks 5 gram per 1000 liter vijverwater toe tot de gewenste KH bereikt is. Meet de KH regelmatig en herhaal de behandeling indien nodig.
 • Als pH buffer: Voeg om de dag 5 gram per 1000 liter vijverwater toe tot de pH gestabiliseerd is. Herhaal de behandeling telkens u het nodig acht.
 • Doseer Biobalance liefst 's avonds.
 • Biobalance wordt het hele jaar gebruikt en ondersteunt de werking van andere bacterieproducten zoals Microbe-Lift Clean & Clear.

€ 18.45

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Kusuri
Product
 

Colombo Balantex 5000 ml stabiliseert pH waarde

Colombo Balantex herstelt en onderhoudt de juiste mineralenbalans in uw vijverwater. Een juiste totale hardheid (GH) en carbonaat-hardheid (KH) zijn essentieel voor het functioneren van uw vijver. Door o.a. biologische filtratie en opname door planten en dieren vindt in het gesloten milieu van uw vijver demineralisatie plaats. Door regelmatig Colombo Balantex aan het vijverwater toe te voegen, houdt u de waterwaardes op het juiste niveau en creëert u de basis voor een heldere en gezonde vijver. Daarnaast bevat Balantex 18 verschillende mineralen en vitamines om de gezondheid van uw vissen te versterken.

Gebruik/Dosering

 • Bij een te lage GH of KH dient u eerst Colombo GH+ en/of KH+ te gebruiken om de waardes op het juiste niveau te brengen. Hierna stabiliseert u deze waardes met Colombo Balantex.
 • Startdosering is 1 maatschep ( = 15ml ) per 500 liter vijverwater gedurende 5 dagen.
 • Daarna als onderhoudsdosering; 1 maatschep per 1.000 liter water per week.
 • De benodigde hoeveelheid eerst verdunnen in een emmer of een gieter met lauwwarm water.
 • Nooit rechtstreeks op de planten gieten. 
 • Alleen voor gebruik in siervijvers.
 • In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen de 4 en 32ºC.

€ 42.50

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Colombo
Product
 

Colombo Balantex 2500 ml stabiliseert pH waarde

Colombo Balantex herstelt en onderhoudt de juiste mineralenbalans in uw vijverwater. Een juiste totale hardheid (GH) en carbonaat-hardheid (KH) zijn essentieel voor het functioneren van uw vijver. Door o.a. biologische filtratie en opname door planten en dieren vindt in het gesloten milieu van uw vijver demineralisatie plaats. Door regelmatig Colombo Balantex aan het vijverwater toe te voegen, houdt u de waterwaardes op het juiste niveau en creëert u de basis voor een heldere en gezonde vijver. Daarnaast bevat Balantex 18 verschillende mineralen en vitamines om de gezondheid van uw vissen te versterken.

Gebruik/Dosering

 • Bij een te lage GH of KH dient u eerst Colombo GH+ en/of KH+ te gebruiken om de waardes op het juiste niveau te brengen. Hierna stabiliseert u deze waardes met Colombo Balantex.
 • Startdosering is 1 maatschep ( = 15ml ) per 500 liter vijverwater gedurende 5 dagen.
 • Daarna als onderhoudsdosering; 1 maatschep per 1.000 liter water per week.
 • De benodigde hoeveelheid eerst verdunnen in een emmer of een gieter met lauwwarm water.
 • Nooit rechtstreeks op de planten gieten. 
 • Alleen voor gebruik in siervijvers.
 • In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen de 4 en 32ºC.

€ 24.95

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Colombo
Product
 

Colombo Balantex 1000 ml stabiliseert pH waarde

Colombo Balantex herstelt en onderhoudt de juiste mineralenbalans in uw vijverwater. Een juiste totale hardheid (GH) en carbonaat-hardheid (KH) zijn essentieel voor het functioneren van uw vijver. Door o.a. biologische filtratie en opname door planten en dieren vindt in het gesloten milieu van uw vijver demineralisatie plaats. Door regelmatig Colombo Balantex aan het vijverwater toe te voegen, houdt u de waterwaardes op het juiste niveau en creëert u de basis voor een heldere en gezonde vijver. Daarnaast bevat Balantex 18 verschillende mineralen en vitamines om de gezondheid van uw vissen te versterken.

Gebruik/Dosering

 • Bij een te lage GH of KH dient u eerst Colombo GH+ en/of KH+ te gebruiken om de waardes op het juiste niveau te brengen. Hierna stabiliseert u deze waardes met Colombo Balantex.
 • Startdosering is 1 maatschep ( = 15ml ) per 500 liter vijverwater gedurende 5 dagen.
 • Daarna als onderhoudsdosering; 1 maatschep per 1.000 liter water per week.
 • De benodigde hoeveelheid eerst verdunnen in een emmer of een gieter met lauwwarm water.
 • Nooit rechtstreeks op de planten gieten. 
 • Alleen voor gebruik in siervijvers.
 • In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen de 4 en 32ºC.

€ 14.95

Klik hier voor meer informatie / bestellen

A2koi.nl Koi Colombo
Product